Judo 2011 Grand Slam Tokyo


Arnie Dickins (AUS) - Won Jim Kim (KOR) [-60kg]