Judo 2011 Grand Slam Tokyo


Murat Kodzokov (RUS) - Kiyoshi Uematsu (ESP) [-73kg]