Judo 2011 Grand Slam Tokyo


Takamasa Anai (JPN) - Shintaro Higashi (USA) [-100kg]