Judo 2013 Grand Slam Tokyo


Abdula Abdulzhalilov (RUS) - Priyantha Dissanayake (SRI) [-66kg]