Judo 2013 Grand Slam Tokyo


Kana Abe (JPN) - Kiyomi Watanabe (JPN) [-63kg]