Judo 2014 Paris Grand Slam


Ugo Legrand (FRA) - Sagi Muki (ISR) [-73kg] (p)