Judo 2016 Grand Prix Dusseldorf


Nataliya Kondratyeva (RUS) - Maryna Cherniak (UKR) [-48kg] QF