Judo 2016 European Open Glasgow


Day 1 pm Tatami 1