Judo Video 2016 Qingdao Grand Prix
Live Streams
Judo Video 2016 Qingdao Grand Prix[-60kg] & [-66kg] and Judo Video 2016 Qingdao Grand Prix[-48kg], [-52kg] & [-57kg]
Judo video 2016-Qingdao-Grand-Prix Day 1 Finals
Judo Video 2016 Qingdao Grand Prix[-73kg] & [-81kg] and Judo Video 2016 Qingdao Grand Prix[-63kg] & [-70kg]
Judo video 2016-Qingdao-Grand-Prix Day 2 Finals
Judo Video 2016 Qingdao Grand Prix[-90kg], [-100kg] & [+100kg] and Judo Video 2016 Qingdao Grand Prix[-78kg] & [+78kg]
Judo video 2016-Qingdao-Grand-Prix Day 3 Finals
Results
Judo video 2016-Qingdao-Grand-Prix Results