Judo 2013 World Championship Rio de Janeiro


Jiadi Li (CHN) - Masaaki Fukuoka (JPN) [-66kg]